Kontakt stab eller lederskap
Kontakt stab eller lederskap

Klippen ledes av et lederteam av menn og kvinner, med pastor Håkon Vestersjø i spissen. På denne siden finner du en oversikt over menighetens pastorer og øvrig lederskap.

 

 

 

 

 

Presentasjon av Forstander og lederskap

Klippen ledes av et lederteam av menn og kvinner, med pastor Håkon Vestersjø i spissen.

 

 

 

Menighetens stab:

 

Håkon Vestersjø (Pastor) Mail: haakon@klippen.net
Wenche Lillebø (Adm. leder) Mail: wenche@klippen.net
Marita Jarwson(Sekretær)  Mail: marita@klippen.net
Maria Vestersjø Mail: maria@klippen.net
Martin Høyland (Ungdomsleder)  Mail: martin@klippen.net
Sissel Hoff (Kokk No.13) Mail: sissel_mary@yahoo.com
John Willy Torp (Lovsangsleder) Mail: mail@johnwito.com
   

 

 

                             

Øvrig Lederskap:

 

 

 

  Kjersti Karlsen                                                  Mail: kjersti.r.karlsen@gmail.com

Kristoffer Gill   Mail: kristoffer_gill@hotmail.com
Laila Joseph (eldste) Mail: lailagronningjoseph@gmail.com
Erik Stokkeland(eldste/smågruppefelleskap) Mail:  erikstokkeland88@gmail.com
Kjell Harald Horpestad (eldste)  Mail: khhorp@online.no  
Stefan Lindholm (eldste) Mail: stefan.lindholm@lyse.net


Lederskapsstrukur:
Det høyeste beslutningsorgan er menighetsmøtet hvor alle døpte medlemmer kan møte.
Menighetsmøtet avgjør saker av større økonomisk eller strategisk betydning.
Den daglige ledelse ivaretas av ledelsen med forstanderen i spissen.

 17. januar 2019 | Logg inn | Copyright [2013] Klippen Sandnes Powered by Agrando